APAP
APAP Caps pixel

APAP Caps

I ból spływa
paracetamol 500 mg

Leczenie bólu, w tym:

 • głowy (w tym napięciowe bóle głowy)1, 2
 • zębów3
 • mięśni4
 • kostno-stawowe5
 • gardła6
 • menstruacyjne7
 • oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała >55 kg):

 • 1 lub 2 kapsułki (500 mg – 1g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat:

 • Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (30 - 40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3 - 4 razy na dobę.
 • Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (40 - 55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4 - 6 razy na dobę.
 • należy przestrzegać 4 godzinnego odstępu pomiędzy dawkami
 • nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat
 • w trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu
 • nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol
 • nie należy przekraczać zalecanych dawek
 • należy zasięgnąć opinii lekarza, jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni

Paracetamolum 500 mg, kapsułki miękkie

*) ChPL APAP Caps, kapsułka vs tabletka, maks. stężenie w osoczu: po 15 min do 1,5 godz vs od 30 min do 2 godz

1. Prior et al. (2002) Cephalalgia 22(9): 740-8
2. Lipton et al. (2001) Arch Int Med 160 (22): 3486-92
3. Bjornsson et al. (2003) Br J Clin Pharmacol 55 (4): 405-12
4. Miki et al. (2018) J Orthop Sci 23(3):483-487
5. Bradley et al. (1991) N Engl J Med. 325 (2): 87-91
6. Sedinkin et al. (2005) Ter Arkh 77(3):74-6
7. Milsom et al. (2002) Clin Ther: 1384-400